اطلاعات شرکت

تولید کننده سر رسیدهای عمومی و اختصاصی در تیراژهای بالا

طراحی،چاپ و صحافی انواع کاتالوگ و بروشور

سازنده دستگاه های صحافی در فضایی بالغ بر 3000 متر مربع با 20 سال سابقه کار