اطلاعات شرکت

                        
چاپ دیجیتال پیشگام

با رویکرد حفظ و زنده نگه داشتن کتاب وهمچنین توسعه فرهنگ کتابخوانی ، اقدام به راه اندازی یکی از مجهزترین مجموعه های چاپ به اندازه ی تقاضا (Print On Demand ) در راستای حفظ منابع سبزمان و کاهش بی رویه کاغذ (Green Printing) و همچنین چاپ در کوتاهترین زمان (Short Run Printing) در استان البرز نموده است .