اطلاعات شرکت

خدمات متنوع:
برش لیزری فلزات
برش لیزری CO2
حروف برجسته فلزی
حروف برجسته چنلیوم
حروف برجسته پلکسی
فلکس و بنر
راهنمای طبقات دیواری آویز
SMD بلوکی نورافکن

آدرس کارخانه : تبریز / جاده مایان / شهرک الماس / سالن 463