درباره ما

به نام خالق بی همتا
باور ما این است که با اشتراک گذاری دانش قدرت خلق خواهیم کرد.
با توجه به حضور مداوم ما طی 8 سال در نمایشگاههای چاپ و تبلیغات در استانهای مختلف و کسب اطلاعات از متخصصین و فعالان این عرصه بر آن شدیم که تحت یک وب سایت جامع این داده ها را گرد آوریم.
مرجع متخصصین چاپ و تبلیغات با هدف ارتباط دو سویه از جانب شرکت ها ومشتریها ایجاد شده است.با استفاده از این وب سایت افراد قادر به تبادل دانش و اطلاعات هستند.
امید آنکه با عرضه داده ها و اشتراک آن و بحث و تبادل نظر بین گروه های متخصص و آگاه نظیر چاپخانه ها،کانون های آگهی و تبلیغات و دیگر فعالان این عرصه دانش را در این بخش هر چه بیشتر گسترش دهیم.
ما با بکارگیری گروهی از جوانان پرشور و خلاق در طی این مسیر همکاری شما دوست و همکار گرامی را نیازمندیم و انتقاد یا پیشنهادهای شما را صمیمانه پذیرا خواهیم بود.
با عضویت در مرجع چاپ و تبلیغات ایران نه تنها کسب و کار خود را با ایجاد راههای همکاری جدید رونق بخشیده اید بلکه با اشتراک دانش به خلق قدرت خواهید رسید.

مرجع چاپ و تبلیغات ایران